80 टक्के लाईट बिल कमी करेल हा जुगाड / How to reduce electricity bill

How to reduce electricity bill आज प्रत्येका मनात एक प्रश्न आहे की आपल लाइट बिल कस कमी करता येईल दिवस दिवस वाढत्या विजेचा दरा मुले तसेच आपण वापर णा उपकरणागल हे वाढले आहे मग बरेच वे आपल्या घरात लाईट बिल कमी करण्यासाठी आपण वेवे लाईट बंद करणे फैन बंद करने एसी चा कमीत कमी वापर करणे हीटर गीजर सारखे जे हेवी उपकरण आहेत

त्याचा वापर अतिशय कमी करणे कमी वोल्टेजेस च बल्ब त्या ठिकाणी इंस्टॉल करणे असे आपण त्यावर पर्याय शोध आणि याचा अवलंब देखील करतो पण हे सर्व करून देखील आपल लाइट बिल कमी होत नाही मग कुठे तरी एक मनात प्रश्न येतो की आपण फार जपून जरी लाइट वापरली तरी लाइट बिला म फार सा फरक पड़त नहीं मग नेमक कशावर डिपेंड है लाइट बिल ये मग खरच कोणती गोष्ट ठर होते आपल लाइट बिल कशामुले आपल लाइट बिल वाढत है अशी कोणती एखादी गोष्ट है का जी आपल्या लक्षात येत नाही तर एक नाही तर दोन गोष्टी है की ज्या आपल्या लक्षात येत नाही ज्या आपल्याला दिसू देखील येत नहीं आणि ज्या विषयी एवढा प्रचार प्रसार देखील झालेला या गोष्टी अशा है की त्या जर तुम्ही जर व्यवस्थित मण लक्षात घेतल्या तर तुम्हाला कधीही विना काण लाइट फैन ट्यूब काहीही बंद करण्याची गरज नहीं तुम्ही पाहिजे तेव लाइट वापरू शकता आणि एवढ सग करून तुमच लाइट बिल देखील कमी येणार

है तर वडियो मध्ये आम्हीतुम्हाला सामान्य माणसाच्या घरात लाइट बिल का वाढत है अतिशय कमी प्रमाणात जपून लाइट वापर असता देखील लाइट बेलाचा आकड़ा का वाढ तो आणि या मागे लप एक अशी छोटी गोष्ट जी जर तुम्ही कंट्रोल केली जी करण अतिशय सोपा है कुठला खर्च नाही है ते जर तुम्ही केल तर तुमच लाइट बिल हे निश्चित परणे कमी होऊ शकता आणि हे आम्ही नाही तर अगदी मोठ्या मोठ्या कंपन्या त्यांचा स्वतः च लाइट बिल कमी करण्यासाठी वापरता असतात अगदी दिवसाला चार चार पाच पाच लाख रुपए लाइट बिल ते या गोष्टी वापर करून कमी करत असतात चला तर शुरू करूया हा वीडि पण त्या आधी चैनल ला जर नवीन असाल तर अशा नवनवीन माहिती देना या चैनल सब्सक्राइब करून शेजारील बेल बटन दाबा आता लाइट बिल ज्या वेस कमी करण्याचा प्रश्न येतो तर आपल्या मनात एकच गोष्ट येते की जर आप लाइट काजी पूर्वक वापरली म दिवसा त्या ठिका फैन बंद करने खिड़क्या उघड ठेवून लाइट बंद करणे किंवा ज्या वस्तू आपण वापर त्या अगदी कमी प्रमाणात वापरले की आपल लाइट बिल कमी होईल ही आपली धारणा असते पण बरेच वे अस होत नाही काही लोक तर असेही मनतात की आमच मीटर फार स्पीड पत है आम्ही वापर तो कमी आणि आमच मीटर अगदी पटापट पत असलम युनिट भरपूर पडतात अशी काही लोकांची शंका आहे

मग नेमक असं कायकारभार देखील आपल लाइट बिल भरपूर प्रमाणात येत तर त्याला कार भूत है एक अगदी टेक्निकल गोष्ट जिला पावर फैक्टर अस म्हणतात आता तुम्ही मनाल हा पावर फैक्टर म्हणजे नेमक काय असतो पावर फैक्टर ही अशी लाइट च संदर्भात गोष्ट आहे की जी या देशात प्रत्येक मोठा मोठाला ज्या कंपन्या आहेत की ज लाइट व आधारित त्याच मैन्युफैक्चरिंग चालत तर या पावर फैक्टर च ते उपयोग करून ते दररोज अगदी चार ते पा लाख रुप इत लाइट बिल वाचता आपल तर इतक लाइट बिल येत नाही पण आपण जर समजून तल तर नक्की आपल महिन्याला भरपूर बिल कमी होऊ

शकत तर सर्वात आधी समजून ऊया हा पावर फैक्टरम्हणजे नेमक काय असतो तर हा पावर फैक्टर ही अशी एक संख्या असते की जी तुम्ही तुमचा इलेक्ट्रिक डिजिटल मीटर वर देखील बघू शकता आता ही वैल्यू कशी बघायची ही कि असायला पाहिजे किती असल्यावर लाइट बिला काय प्रश्न निर्माण होतो ते तर आम्ही सांगना आहोत पण टेक्निकली पावर फैक्टर हा असतो तुमच्या घरात वीज बोर्ड सोडले वीज किती कार्यक्षम वापरली जाते हे दर्श होणारा तो एक अंक असतो हा अंक झरो ते एक च मध्ये असतो म हा झरो च खाली नसतो आणि एक च वरती ही नसतो आता जर आपण एका उदाहरने बघायचं जर झालं तर उदाहरणार्थ एखादा बल्ब है 10 वाट म 10 टचा बल्ब चालू करण्यासाठी चालू ठेव होण्यासाठी आपल्याला 10 वट इतकी लाइट लागणार है पण पावर फैक्टर च कमी अधिक पनामे तो आपल्याला जो का 10 वट बल्ब लावण्या सा लागणारी ऊर्जा जास्त लागते मून पावर फैक्टर हा जित का जास्त तितक चांगला असत मग पावर फैक्टर म्हणजे एक बल्ब चालू करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा भागि त्याने मीटर मधून घेतली ऊर्जा पावर फैक्टर मजे बल् पाने चालू होण्यासाठी वापरली वीज भागि त्याने मीटर मधून घेतलेले वीज आता अर्थात ह्या दोन्ही सारख्या असायला पाहिजे पण ह्या सारख्या असत नाही

सारख्या कधीच असत नाही आणि त्याच्या मागे कारभार फैक्टर आता जर एखाद्या घरा मधील जे का सिस्टम है एक महजे प्रत्येक घराचा हा पावर फैक्टर कदाचित वेगला असू शकतो हा का वेगला होतो याच कारण सांगना आहोत पण हा जर पावर फैक्टर एक असेल तर मग तुमच्या बल्प जर 10 वट ऊर्जा लागते तर तो मीटर मधून देखील 10 च वट घेणार आहे म्हणजे इथे कुठली ही तुमची विजेची गलती होणार नाही है जास्ती च ऊर्जा तुम्हाला खर्च होणार नाही आणि तुमच लाइट बिल जास्त येणार नाही मग ज्या ठिकाणी हा पावर फैक्टर एक पेक्षा जितकाला होण्यासाठी वापरली जाते आणि अर्थात ती तिची गलती होत असते मग म्हणून विना कारण आपल्याला जास्त लाइट बिल हे भराव लागत असत म आता सगत आधी पायात हापावर फैक्टर कुठे असतो तर हा पावर फैक्टर तुमचा इलेक्ट्रिक डिजिटल मीटर जा है जिथे तुम यूनिट्स दिसतात तिथे तुम्ही एक बटन असत ते बटन प्रेस करून तुम्ही त्या ठिकाणी हा पावर फैक्टर तिथे बघू शकता म हा पावर फैक्टर आपल्या घरा मध्ये 85 म्हणजे 85 पेक्षा कमी न सायला पाहिजे म आता हा पावर फैक्टर काय जज बोर्ड ठर होत का तर नाही आपल्या घरात कुठली उपकरण आहेत तर हे ठर होत तुमचा पावर फैक्टर किती असेल आता जर तुमच्या घरा मध्ये कॉइल असलेल्या गोष्टी असतील म्हणजे उदाहरणार्थ पाण्याची मोटर त्याच बरोबर फैन तुमचा एसी फ्रिज म ज्याच्या मध्ये कुठली तरी मोटर आहे ज्याला वाइंडिंग केलेली आहे अशा टाइप च उपकरण जर तुमच्या घरा मध्ये असतील तर तुमचा ज्या वेस ती उपकरण चालू होतात त्या वेलेस तुमचा पावर पावर फैक्टर घट तो आणि पावर फैक्टर टला की तुमच लाइट बिल हे कामा पेक्षा जास्त वाढ जाएला सुरुवात होते आता पावर फैक्टर जो है तो जिथे थ्री फेज कनेक्शन है आणि जिथे मोठ्या साइज च मोटर्स लावलेले आहे तर त्या ठिकाणी हा अति प्रचंड प्रमाणात कमी असतो आणि त्यामुले वीज बिला मध्ये मोठी तफावत त्या ठिकाणी दिसू येत असते म्हणून ज ज्या ठिकाणी थ्री फेज कनेक्शन आहे

तर त्या ठिकाणी तर लक्ष पूर्वक हा जो का पावर फैक्टर है तो लक्ष पूर्वक बघून घेतला पाहिजे म आता जर तुमचा पावर फैक्टर जरहा 85 पेक्षा जर कमी असेल तर तुम्ही काय करायला पाहिजे तो मार्केट म पावर फैक्टर कमी करण्यासाठी विविध डिवाइसेसपोर्ट ज्या वेस तुम्ही मोटर किंवा जे कॉइल असलेली जी का उपकरण आहे ते जवे चालू कराल त्यास ती तुम्ही चालू करायचे है तर ती उपकरण जे आहे तर ते ज्या वेलेस ही मशीनरी चालू होते त्याच वेलेस तो पावर फैक्टर वाढवण्याचे ते डिवाइस त्या ठिकाणी काम करत आणि मग जेव ऊर्जा पाहिजे तेव खर्च होते कुठली गलती होत नाही आणि तुमच लाइट बिल देखील चांगल्या प्रमाणात अगदी वाचू शकता म हा एक असा विषय आहे की जो बरेच लोकांच्या लक्षात त्या ठिकाणी येत नाही आता तुम्ही काय करायला पाहिजे की तुमच जे मीटर आहे तर त्या मीटर विशिष्ट बटन आहे ते बटन दाबून तुम्ही तुमच्या घराच पावर फैक्टर त्या ठिकाणी चेक केला पाहिजे सेम टाइम तुम्ही तुमच मिक्सर चालू केल्या नंतर तुमची पाण्याची मोटर चालू केल्यानंतर तुमचा एसी फ्रिज चालू केल्यानंतर तुमचा पावर फैक्टर मध्ये काही वेरिएशन होतय का काही कमी जास्त होत

How to reduce electricity bill का ते बघला पाहिजे आणि कोणत्या केस मध्ये जर तो प 85 पेक्षा खाली जात नसेल तर तुम्ही काजी करण्याची गरज नाही तर मग तुम्ही काय करायचं तर तुम्ही तुमचालाइट जो का वापर है त्या वापरा कंट्रोल आन गरजे है किंवा तुम्ही जे काय दुसरे ऊर्जेचे का ऑप्शन जसे सोलर असेल

तर याक तुम्ही देखील बघू शकता पण जर तुमचा पावर फैक्टर पच कमी असेल च पॉ पास तर तुम्हाला डबल बिल येते अस लक्षात घ्यायचा है त त्यामुले नक्की तुम्ही पावर फैक्टर तुमचा चेक करा आणि जर तो कमी आल्यास तुम्ही तज्ञ इलेक्ट्रिशियन सल्ला त्या ठिकाणी नक्की घ्यायला पाहिजे ती मित्रानो माहिती कशी वाटली माहिती कमेंट माध्यमातून कवा चैनल जर नवीन असल तो जरूर सब्सक्राइब करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *